Praktische informatie

locatie

We spelen in De Kooi. Het adres is:

Sportlaan 3

Bemmel

Tel: 0481 - 462224

contributie

Wat kost tafeltennissen bij TTV Essentia nou precies? Hieronder de verschillende categorieën, met de daarbij horende contributie.

  • jeugd (recreanten) : € 190,00 per jaar

  • jeugd (competitiespelend) : € 190,00 per jaar

  • senioren (recreanten): € 190,00 per jaar

  • senioren (competitiespelend): € 220,00 per jaar

  • 55+ groep (dinsdagmiddag): € 145,00 per jaar

Opzeggen kan per 1 juli of per 1 januari van ieder jaar